Povečanje ekspresije CD64 na nevtrofilcih kot pokazatelj okužbe v trebuhu po operaciji debelega črevesa in danke

  • Milena Kerin Institute of Oncology Ljubljana
  • Bojana Beović
  • Alojz Ihan

Abstract

Izhodišča: Okužbe so pogost zaplet zdravljenja po operaciji debelega črevesa in danke. Zgodnje klinične znake težko razlikujemo od sistemskega vnetnega odgovora, ki ga povzroči operativni poseg. Pravočasna diagnoza okužbe lahko pomembno vpliva na preživetje. Zanimalo nas je, kateri biološki kazalec najbolje napove okužbo že zgodaj po operaciji. V raziskavi smo primerjali napovedne vrednosti novega biološkega kazalca CD64 na nevtrofilnih granulocitih (CD64n), levkocitov, razmerja med limfociti in nevtrofilnimi granulociti (NLR), C-reaktivnega proteina (CRP) in prokalcitonina (PCT).

Metode: V prospektivno raziskavo smo vključili 200 bolnikov z elektivno operacijo debelega črevesa ali danke. Vrednosti bioloških kazalcev smo spremljali od prvega do petega postoperativnega dne (POD). Napovedne vrednosti za okužbo smo ugotavljali z ROC (Receiver Operating Characteristics) analizo. Za oceno prognostičnih kazalcev smo uporabili model Cox-ove regresije, za analizo preživetja pa metodo Kaplan-Meier.

Rezultati: Povečanje indeksa CD64 na nevtrofilcih (iCD64n) po operaciji (razmerje iCD64n po operaciji/pred operacijo) je bil boljši napovedni dejavnik za okužbo kot njegova absolutna vrednost. Najboljšo napovedno vrednost za vse okužbe 30 dni po operaciji smo ugotovili za razmerje iCD64n drugi dan (AUC 0.67, 99% CI 0.56-0.78) in CRP četrti dan po operaciji (AUC 0.72, 99% CI 0.61-0.83). Napovedne vrednosti za okužbe organov/telesnih votlin 15 dni po operaciji so se za oba parametra izboljšale, vključno za razmerje iCD64n prvi dan po operaciji (AUC 0.72, 99% CI 0.58-0.86). Neodvisna dejavnika tveganja za okužbo po operaciji v multivariatni analizi sta bila trajanje operacije in perioperativna transfuzija. Okužba po operaciji je bila neodvisen dejavnik tveganja za slabo dolgoročno preživetje.

Zaključki: Razmerje iCD64n prvi dan po operaciji je najboljši zgodnji pokazatelj okužbe v trebuhu po operaciji debelega črevesa/danke. CRP napove takšno okužbo z enako napovedno vrednostjo šele tretji dan po operaciji.
Published
2017-06-07
How to Cite
Kerin, M., Beović, B., & Ihan, A. (2017). Povečanje ekspresije CD64 na nevtrofilcih kot pokazatelj okužbe v trebuhu po operaciji debelega črevesa in danke. Radiology and Oncology, 51(2). Retrieved from https://www.radioloncol.com/index.php/ro/article/view/2551
Section
Radiology